Zapisy

Drodzy Opiekunowie grup, 

bardzo dziękujemy za Wasze zgłoszenia grup młodzieży na Archidiecezjalne Dni Młodych Wolin 2023. We wtorek, 6 czerwca br., zakończyła się elektroniczna rejestracja uczestników – od tego momentu nie jest możliwe usuwanie i edytowanie ilości grup uczestników ADM. Po telefonicznym kontakcie pod nr. tel.: 506 413 634 możliwe jest jedynie dodanie uczestników i grup.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Dniach Młodych wynosi 80 złotych (zawiera w sobie m.in.: wyżywienie, noclegi, pakiet uczestnika oraz udział w programie kulturalno-warsztatowo-rekreacyjnym). Opiekunów grup prosimy, aby podczas zgłaszania grupy w punkcie „Recepcja” regulowali gotówką należności za całą grupę. Opiekun główny, rejestrujący grupę w zapisach internetowych, jest zwolniony z opłaty za uczestnictwo (jeśli liczebność grupy wynosi min. 10 osób), dodatkowi opiekunowie opłacają należności. Opiekun reguluje koszty za ilość osób zapisanych w rejestracji elektronicznej, ponieważ na jej podstawie zostały zamówione posiłki i przygotowane noclegi. W recepcji ADM będą także realizowane płatności za zamówione koszulki uczestnika oraz będzie możliwość zakupu dodatkowych koszulek (w cenie 15 zł/szt.).

Nasze wspólne spotkanie rozpoczniemy 9 czerwca br. (tj. piątek). Recepcja w Bibliotece Publicznej Gminy Wolin przy ul. Rynek 2 będzie czynna w godz. 8.00-10.00. O godz. 10.00 zapraszamy wszystkich uczestników na muzyczno-taneczną integrację z Norbertem Śliwą i zespołem Dayenu, która odbędzie się przed Sceną Główną na Błoniach. Natomiast o godz. 12.00 będzie miała miejsce uroczysta Msza Święta i rozpoczęcie Archidiecezjalnych Dni Młodych oraz przywitanie uczestników przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, Panią Burmistrz Ewę Grzybowską oraz Księdza Dziekana Leszka Koniecznego.

Grupy, które zgłosiły swoją chęć przyjazdu dzień wcześniej – tj. 8 czerwca (Boże Ciało) proszone są w dniu przyjazdu o kontakt z recepcją pod nr. tel.: 506 413 634 lub udanie się do recepcji, znajdującej się w budynku Biblioteki. Grupy te będą miały możliwość odebrania pakietów uczestników oraz informacji o miejscu zakwaterowania w dniu swojego przyjazdu.

Szczegółowy program spotkania znajduje się TUTAJ.

Opiekunowie grup towarzyszą swoim podopiecznym przez cały czas trwania Dni Młodych, zwłaszcza podczas noclegów w szkołach. Opiekunowie grup, podobnie jak młodzież, powinni również zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, a kapłani także albę i białą stułę. Za bezpieczeństwo grupy młodzieży w czasie trwania Dni Młodych są odpowiedzialni jej opiekunowie. Jednocześnie informujemy, że kawiarenka dla opiekunów grup ADM będzie się mieścić w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zamkowej 21. Kawiarenka dla opiekunów będzie czynna w dniach 9-10 czerwca w godz. 10.00-20.00.

W ramach programu ADM Wolin 2023 młodzież weźmie również udział w warsztatach tematycznych, które odbędą się 9 czerwca (tj. piątek) o godz. 15.00 na Placu przed Biblioteką. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród 28. różnych aktywności – wyboru warsztatów będą dokonywać na miejscu, ponieważ wszystkie zaproponowane aktywności będą odbywały się w jednym miejscu, w strefie plenerowej. Listę warsztatów można znaleźć TUTAJ.

Bardzo prosimy Opiekunów grup, aby dopilnowali, aby młodzież brała udział w poszczególnych, przygotowanych punktach programu. Uprzejmie przypominamy także, że opiekun grupy powinien posiadać przy sobie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników swojej grupy – wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.

Pozdrawiamy serdecznie w imieniu organizatorów ADM Wolin 2023
Ks. Marcin Miczkuła – nr tel.: 609 066 292
Paulina Fryszka – nr tel.: 506 413 634