Zapisy

Elektroniczne zapisy uczestników Dni Młodych Wolin 2024, wzorem lat ubiegłych, będą możliwe poprzez Portal Młodych www.ichtis.info i rozpoczną się 19 kwietnia br. i będą trwały do 28 maja br. Zapisy grup będą polegały na wypełnieniu poniższego formularza przez opiekuna grupy.