Program Dni Młodych

Program Archidiecezjalnych Dni Młodych

Chojna – 16-18 czerwca 2022 r.

„WSTAŃ. Bądź świadkiem!” (por. Dz 26, 16)

 

15 czerwca 2022 r. (środa) – przygotowania duchowe i organizacyjne

18.00 – Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu – Kościół Mariacki

19.30 – Kolacja dla wolontariuszy, muzyków i organizatorów – parafia pw. Świętej Trójcy

 

16 czerwca 2022 r. (czwartek – Boże Ciało)

(11:00 – Msza Święta i procesja Bożego Ciała – Kościół Mariacki)

13.00 -16.00 – Przyjazd grup – recepcja w Punkcie Informacji Turystycznej przy Ratuszu

15.30 – integracja i próba śpiewu ze scholą ADM – Kościół Mariacki

16.00 – „WSTAŃ. Bądź świadkiem!” – uroczyste rozpoczęcie Archidiecezjalnych Dni Młodych oraz katecheza – Kościół Mariacki – przywitanie uczestników przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, Panią Burmistrz Barbarę Rawecką oraz Księdza Dziekana Janusza Mieszkowskiego

17.00 – Koncert I: Muode Koty – Scena Główna przy Ratuszu

19.00 – Kolacja – przy Ratuszu

20.00 – „poWSTAŃ z grzechu” – czas pojednania i muzyczne uwielbienie – Kościół Mariacki

 

17 czerwca 2022 r. (piątek)

8.00 – Śniadanie – przy Ratuszu

8.30 – „WSTAŃ… do porannej modlitwy!” – kościół pw. Świętej Trójcy

9.00 – „WSTAŃ. Bądź świadkiem!” – ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

10.00 – Teatr A – spektakl „Poranek” – Kościół Mariacki

12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Wejmana – Kościół Mariacki

13.30 – Obiad – przy Ratuszu

14.30 – „WSTAŃ… i działaj!”: warsztaty tematyczne i rozgrywki sportowe – Scena Główna przy Ratuszu (w tym czasie także Adoracja Najświętszego Sakramentu, od godz. 15.00 – Sanktuarium NSPJ Chrystusa Króla oraz spotkanie dla opiekunów grup w kawiarence w Ratuszu)

17.00 – Koncert II: ks. Kuba Bartczak – Scena Główna przy Ratuszu

19.00 – Kolacja – przy Ratuszu

20.00 – „WSTAŃ… i raduj się!” – uwielbienie i czas adoracji – Kościół Mariacki

21.00 – „WSTAŃ… i pójdź za Mną!” – procesja eucharystyczna ulicami Chojny do Sanktuarium NSPJ Chrystusa Króla

 

18 czerwca 2022 r. (sobota)

8.00 – Śniadanie – przy Ratuszu

8.30 – „WSTAŃ… do porannej modlitwy!” – Wspólnota Dom Baranka – Kościół Mariacki

9.00 – „WSTAŃ… i daj świadectwo!” – Wspólnota Dom Baranka – Kościół Mariacki

10.00 – „WSTAŃ… i świętuj!” – czas tańca i integracji – Scena Główna przy Ratuszu

12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Kościół Mariacki

13.30 – Obiad – przy Ratuszu

14.30 – „WSTAŃ… i działaj!”: Przegląd Kultury Chrześcijańskiej: strefa duchowa, kulturalna, rekreacyjna i rozrywkowo-sportowa – Scena Główna przy Ratuszu

– Adoracja Najświętszego Sakramentu (od godz. 15:00) – Sanktuarium NSPJ Chrystusa Króla;

– Projekt Genesis – o projekcie i wystawie Fundacji Małych Stópek;

– Kino katedralne: film „Powołany” – sala kinowa w ZSP nr 1;

– Szlakiem historycznym po Chojnie i okolicach – rozpoczęcie przy Ratuszu;

– Spotkanie z misjami – kościół pw. Świętej Trójcy;

– Rozgrywki sportowo-rekreacyjne – Orlik przy SP nr 1.

17.00 – Koncert III: Som Gorsi – Scena Główna przy Ratuszu

19.00 – Kolacja dla wolontariuszy

 

* Kawiarenka – restauracja w piwnicy Ratuszu. Czynna w dniu 17-18 czerwca w godz. 10.00-18.00.