Program Dni Młodych

Program Archidiecezjalnych Dni Młodych i Dnia Skupienia Służby Liturgicznej
Chojna, 2 października 2021 r. – sobota
„Młodzieńcze WSTAŃ” (por. Łk 7,14)

11.00-12.00 – Przyjazd grup i integracja – Plac przy Ratuszu

12.00 – Uroczyste rozpoczęcie Archidiecezjalnych Dni Młodych pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi – Kościół Mariacki

12.30 – „Młodzieńcze WSTAŃ… i posil się” – zakąska na dobry początek

13.00 – „Młodzieńcze WSTAŃ… i wyrusz w drogę!” – gra miejska

14.45 – „Młodzieńcze WSTAŃ… i dotknij łaski miłosierdzia!” – świadectwo siostry Nulli o uzdrowieniu za przyczyną bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, czas pojednania – Kościół Mariacki 

16.30 – „Młodzieńcze WSTAŃ… i raduj się!” – Koncert „niemaGOtu” – Plac przy Ratuszu 

18.00 – „Młodzieńcze WSTAŃ… i posil się” – kolacja

18.45 – „Młodzieńcze WSTAŃ… do misji” – spotkanie z misjonarzami – Kościół Mariacki

19.30 – Msza święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Wejmana – Kościół Mariacki

20.30 – „Młodzieńcze poWSTAŃ i chwal Pana!” – adoracja i uwielbienie – Kościół Mariacki

Fot. Oskar Pietrzyk, Chojna by dron