Witamy w systemie zapisów na ADM Goleniów 2019!

Elektroniczna rejestracja uczestników rozpoczęła się 15 marca br. i potrwa do 25 kwietnia br., który jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń. Po tym dniu rejestracja uczestników i edycja osób już zarejestrowanych, a także usuwanie uczestników będzie niemożliwe.

Zapisy uczestników będą polegać na wypełnieniu odpowiedniego formularza. Osoba odpowiedzialna za grupę (ksiądz, siostra zakonna, katecheta itp.) dokonuje najpierw rejestracji swojego konta, do którego po zalogowaniu wpisuje uczestników swojej grupy. Loginy i hasła opiekunów zarejestrowane w ubiegłych latach zostały skasowane i należy utworzyć nowe konto opiekuna grupy.

Każdy opiekun posiadający swój tegoroczny login i hasło będzie mieć możliwość dokonywania aktualizacji swojej grupy (dodawanie, edytowanie i usuwanie uczestników swojej grupy). Dodatkowych, pełnoletnich opiekunów grupy rejestrujemy w elektronicznym systemie jako uczestników danej grupy, zaznaczając w formularzu tej osoby odpowiednie pole. Pod opieką jednego opiekuna może być 15 osób powyżej 10 r.ż. Prosimy, aby każda z grup, w której znajdą się dziewczęta i chłopcy, bez względu na ilość osób w grupie, miała zarówno opiekuna płci damskiej, jak i męskiej, tak, aby był możliwy podział uczestników na grupy noclegowe damskie i męskie. Zwolnieni z opłat zostaną tylko główni opiekunowie grup, których liczebność wynosi min. 15 osób.

W celu prawidłowej rejestracji uczestników należy uprzednio zebrać następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, nr tel. i adres e-mail uczestnika, nr tel. do prawnych opiekunów uczestnika (rodziców) i wybrać nazwę jednego warsztatu wybranego przez uczestnika.

W celu ułatwienia zebrania danych uczestników swojej grupy można wykorzystać pomocniczą listę uczestników z parafii. Pliki w formacie *.doc oraz *.pdf z pomocniczą tabelą uczestników oraz oświadczeniem rodziców osoby niepełnoletniej są dostępne w zakładce „Do pobrania”. Pytania i uwagi dotyczące elektronicznej rejestracji uczestników prosimy kierować na pod numery telefonów: 506 413 634 (Paulina Fryszka); 519 739 366 (Janusz Bujalski).