Strona główna

REKOLEKCJE ZIMOWE DLA MŁODZIEŻY – FERIE 2023

Zgodnie z wieloletnią tradycją duszpasterską Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizujemy cztery serie rekolekcji dla młodzieży (od 14 roku życia), w okresie ferii zimowych: 13-26 lutego 2023 r. W związku z tym uprzejmie prosimy Księży Duszpasterzy i Katechetów o przekazanie młodzieży zaproszenia do udziału w tych rekolekcjach. Bezpłatne rekolekcje stanowią formę wyróżnienia za aktywny udział w życiu parafii. Uczestnikami powinny być osoby, które pragną pogłębić formację duchową, aby efektywniej służyć duszpasterstwu młodzieży w swojej parafii.

Elektroniczne zapisy uczestników  rozpoczęły się 1 stycznia br. i będą trwały do 10 lutego br.  Znajdziesz je w zakładce “Zapisy“. Szczegółowy program rekolekcji przedstawiamy w zakładce “Serie rekolekcji“. Rekolekcje odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Uczestników rekolekcji prosimy o zabranie: Pisma Świętego, różańca, notatnika, ciepłej odzieży i koniecznych leków. Osoby niepełnoletnie są zobligowane do dostarczenia prowadzącemu rekolekcje pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych – zakładka “Do pobrania“.

Organizatorem rekolekcji jest Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Serdecznie zapraszamy!