REKOLEKCJE ZIMOWE DLA MŁODZIEŻY – FERIE 2022

Witamy na stronie rejestracji uczestników na REKOLEKCJE ZIMOWE DLA MŁODZIEŻY – FERIE 2022! W zakładce „Zapisy” znajdziesz krótki formularz rejestracji.

Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy rekolekcje dla młodzieży, od 14 roku życia,
w okresie ferii zimowych (31 stycznia – 13 lutego 2022 r.). W związku z tym uprzejmie prosimy o przekazanie młodzieży zaproszenia do udziału w rekolekcjach. Bezpłatne rekolekcje stanowią formę wyróżnienia za aktywny udział w życiu parafii. 

Szczegółowy program rekolekcji przedstawiamy w zakładce „Program”. Uczestników prosimy zapisywać poprzez stronę www.zapisy.ichtis.info – elektroniczny system rejestracji uczestników rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. Rekolekcje odbędą się w reżimie sanitarnym według obowiązujących przepisów epidemiologicznych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Uczestników rekolekcji prosimy o zabranie: Pisma Świętego, różańca, notatnika, ciepłej
odzieży i koniecznych leków. Osoby niepełnoletnie są zobligowane do dostarczenia
prowadzącemu rekolekcje pisemnej zgody rodziców (załącznik 2).