Strona główna

Zbliża się czas kolejnego spotkania młodzieży, duszpasterzy i katechetów w ramach Archidiecezjalnych Dni Młodych. Po raz drugi jesteśmy zaproszeni by te dni przeżyć w Wolinie. Jest to szczególne miejsce w misji ewangelizacyjnej św. Ottona, który przybył z Bambergu, aby przynieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie mieszkańcom ziemi wolińskiej i pomorza. 

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska we współpracy z Gminą Wolin i Fundacją “Szczecińska”, w Roku Jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu, serdecznie zaprasza na Archidiecezjalne Dni Młodych do Wolina w dniach od 30 maja do 1 czerwca br. Tegoroczne hasło naszego spotkania brzmi: „Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni” (por. Iz 40, 31).

Na program Dni Młodych składają się: spotkania modlitewne, konferencje, świadectwa, wieczorne nabożeństwa w kościele, warsztaty, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wspólna zabawa i relaks. Czas spędzimy na koncertach, spektaklach teatralnych, nabożeństwach. Centralnym punktem będzie codzienna Msza Święta, a wiarę i wiedzę religijną pogłębimy podczas konferencji tematycznych. Jest nam niezmiernie miło, że na tegoroczne spotkanie zaproszenie przyjął Ksiądz Biskup Adrian Put. Podczas spotkania będzie również obecna młodzież z Niemiec.

Do udziału w Dniach Młodych zapraszamy młodzież całej Archidiecezji, a w szczególności młodzież uczestniczącą w Światowych Dniach Młodzieży, ESM Taize, uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także studentów, służbę liturgiczną, młodzież zrzeszoną w KSM, Ruchu Światło-Życie, członków scholi i zespołów muzycznych oraz innych, wszystkich młodzieżowych grup parafialnych. Jak każdego roku szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży, która w tym roku przyjęła lub przyjmie sakrament bierzmowania. Zapraszamy świadków bierzmowania. Zapraszamy do współtworzenia spotkania i wspólnej modlitwy z młodzieżą: księży, siostry zakonne, katechetów, opiekunów grup młodzieżowych. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem spotkania. Rodziców osób niepełnoletnich prosimy o przekazanie opiekunowi grupy oświadczenia dotyczącego zgody na ewentualne zabiegi medyczne.

Elektroniczne zapisy uczestników, wzorem lat ubiegłych, będą możliwe poprzez Portal Młodych www.zapisy.ichtis.info i rozpoczną się 19 kwietnia br., a będą trwały do 28 maja br. Zapisy grup będą polegały na wypełnieniu elektronicznego formularza przez opiekuna grupy. Księży Dziekanów we współpracy z Księżmi Proboszczami każdej parafii Archidiecezji prosimy o wspieranie Księży, którzy organizują grupę i o umożliwienie im udziału w spotkaniu. Prosimy, aby każdy dekanat był licznie reprezentowany, a zbierania uczestników i zapisów elektronicznych nie odkładajmy na ostatnią chwilę. O organizację grup prosimy również siostry zakonne, animatorów świeckich, liderów grup i wspólnot młodzieżowych, katechetów pracujących z młodzieżą.

W trosce o młodzież naszej Archidiecezji prosimy o współdziałanie umożliwiające  młodym udział w tym spotkaniu. Prosimy o rzetelną i wystarczającą informację o ADM-ach, zarówno podczas ogłoszeń duszpasterskich, poprzez gabloty informacyjne znajdujące się przy kościołach. Prosimy o promowanie wydarzenia na stronach internetowych parafii i w mediach społecznościowych. Zaproszenie kierujmy do młodzieży także podczas lekcji religii.

Młodzież przez cały czas trwania Dni Młodych, również podczas noclegów w szkołach, jest pod opieką opiekunów. Opiekunowie grup, podobnie jak młodzież, powinni również zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, a kapłani także albę i białą stułę. Za bezpieczeństwo grupy młodzieży w czasie trwania Dni Młodych są odpowiedzialni jej opiekunowie. W przypadku grup z dużą ilością uczestników należy zapewnić im odpowiednią ilość opiekunów – jeden opiekun na 15 osób. Nie będą możliwe noclegi koedukacyjne.

Ofiara za uczestnictwo jednej osoby w zależności od zadeklarowanych dni na ADM-ach wynosi: w przypadku uczestnictwa w jednym dniu – 40 zł, w całości wydarzenia – 80 zł. Opiekunów grup prosimy, aby podczas zgłaszania grupy w punkcie „Recepcja” regulowali gotówką ofiary za całą grupę. Opiekun główny, rejestrujący grupę w zapisach internetowych, jest zwolniony z ofiary za uczestnictwo (jeśli liczebność grupy wynosi min. 10 osób), dodatkowi opiekunowie partycypują w składanych ofiarach. Uczestnikom Archidiecezjalnych Dni Młodych w Wolinie będzie przysługiwała pamiątkowa koszulka (bez dodatkowej opłaty), którą otrzymają w dniu przyjazdu.

Rejestracji uczestników dokonuje się na Portalu Młodych Ichtis pod adresem www.zapisy.ichtis.info. Zapisy grup polegają na wypełnieniu prostego i krótkiego formularza przez opiekuna grupy – nie wymagamy zbierania danych szczegółowych uczestników grupy. Osoba odpowiedzialna za grupę (ksiądz, siostra zakonna, katecheta, animator) dokonuje najpierw uzupełnienia podstawowych informacji o sobie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz parafia (wybierana z rozwijanej listy, wg dekanatów), a następnie w odpowiednim polu formularza wpisuje liczbę uczestników swojej grupy, w tym także dodatkowych opiekunów grupy. W formularzu należy również podać datę przyjazdu i wyjazdu grupy, rozmiary koszulek uczestników grupy oraz przypisać każdego uczestnika danej grupy do zajęć warsztatowych (do wyboru). Po 28 maja br. nie będzie możliwości wprowadzenia zmian w zarejestrowanych grupach.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i programu Dni Młodych można uzyskać u Ks. Marcina Miczkuły – Archidiecezjalnego Koordynatora ADM tel.: 609 066 292, natomiast w sprawach zapisów i rejestracji elektronicznej u P. Pauliny Fryszki – Fundacja „Szczecińska”, tel.: 506 413 634. Na Portalu Młodych www.ichtis.info znajdziemy najważniejsze informacje i szczegóły o ADM-ach.

Rodzice osób niepełnoletnich przekazują opiekunowi grupy oświadczenie dotyczące zgody na ewentualne zabiegi medyczne. Uwaga! Jest ono wymagane w odniesieniu do osób niepełnoletnich, celem udzielania im specjalistycznej pomocy lekarskiej. Dlatego już teraz prosimy opiekunów, aby zaświadczenia rodziców mieli zawsze przy sobie. Pliki w formacie *.doc oraz *.pdf z oświadczeniem rodziców osoby niepełnoletniej są dostępne także na stronie elektronicznej rejestracji w zakładce „Do pobrania”. Przypominamy również, że ubezpieczenie grupy na cały wyjazd na wydarzenie realizuje samodzielnie opiekun grupy.

Funkcjonuje także oficjalny profil Archidiecezjalnych Dni Młodych na portalu społecznościom Facebook. Profil wydarzenia można znaleźć w wyszukiwarce serwisu wpisując hasło „Archidiecezjalne Dni Młodych”. Zapraszamy do odwiedzania i „polubienia” profilu Dni Młodych na Facebook`u oraz udostępniania go dalej.